Tuesday, 28 December 2010

wawangsalanBarudak.. Aki nulis conto-conto kalimat anu nyumput dina wawangsalan
 1. Bangbung hideung panyeureudan = bangbara, maksudna = kilangbara.
 2. Ngabulu kawung, bulu kawung = injuk, maksudna = nganjuk.
 3. Moal aya nu monyét hideungna. Monyét hideung = lutung, maksudna = moal aya untungna.
 4. Geus ngembang boléd. Kembang boléd = atéla, maksudna = geus tétéla/ geus nyata.
 5. Budak ngembang tiwu. Kembang timu = badaus, maksudna = budak mawa karep sorangan, teu nurut kana papatah.
 6. Nyiruan genténg cangkéngna = papanting, maksudna = pulang anting/bulak-balik.
 7. Teu beunang diopak kembung. Opak kembung = kolontong, maksudna = teu beunang dientong-entong.
 8. Teu beunang disupa dulang. Supa dulang = kejo, maksudna = teu beunang dibebenjokeun.
 9. Beulit cinggir simpay tangan = ali,  maksudna = ulah lali
 10. Untun tipung tambang béas = laksa, maksudna = mugia pareng laksana.
 11. Hayang kapalupuh nangtung. Palupuh nangtung = bilik, maksudna = hayang kapimilik.
 12. Teu beunang dihurang sawah. Hurang sawah= simeut, maksudna = teu beunang dipikameumeut.
 13. Ngadahan peunggas = ngadorokdok, maksudna = ngadadak.
 14. Nganjing cai. Anjing cai = séro, maksudna = ngahéroan
 15. Belut sisit saba darat = oray, maksudna = kapiraray, kagambar baé dina ingetan
jeung rea rea deui...

1 comment:

Hatur nuhun kana koméntarna, langkung payus pami koméntarna ngenaan posting nu nuju dibahas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...