Saturday, 19 February 2011

Bedana Paribasa Jeung Babasan!

 
Lamun ngabandungan barudak ayeuna, jigana moal pati apaleun naon anu disebut Paribasa jeung babasan, kusabab kitu jigana aki perlu ngaguar hal anu kasebut di luhur, susuganan aya mangpaatna....

PARIBASA

Nya eta salah sahiji wanda pakeman basa anu mangrupa ungkara winangun kalimah anu geus puguh entep seureuhna teu bisa dirobah boh unina boh tempatna atwa dilemeskeun anu ngandung harti babandingan atawa silokaning hirup manusa.

contona :
 • Adat kakurung ku iga=tabeat nu geus hese dirobahna
 • Beungeut nyanghareup ati mungkir=teu sarua jeung hate
 • Batok bulu eusi madu= siga bodo tapi pinter
 • Goong nabeuh maneh=muji atawa ngagulkeun sorangan
-Hulu gundul dihihidan=nu keur untung tambah untung

BABASAN

Nya eta salah sahiji wanda pakeman basa meh sarua jeung paribasa, ngan ari paribasa mah lain mangrupa kalimah tapi mangrupa kecap kantetan tur ngandung harti injeuman

Contona :
 • Aku-aku angga= ngaku-ngaku atawa miboga barang batur
 • Bobor karahayuan= katarajang apes, cilaka,atawa meunang kasusah
 • Cacag nagkaeun= teu beres atawa teu alus lantaran mindeng katunda tuluy dihanca deui/diteruskeun deui
 • Dibeuweung diutahkeun= dipikir dibula-balik
 • Elmu sapi= guyub kana hal nu kurang hade

Cag heula we sakitu.. ke ka hareup sugan urang sambung deui..

2 comments:

 1. naon beda na babasan jeung paribahasa??????????

  ReplyDelete
 2. paribasamah eusina mangrupa kalimah nu rada panjang ari babasan mah kacap kecap wungkul, lewih pondok ti paribasa

  ReplyDelete

Hatur nuhun kana koméntarna, langkung payus pami koméntarna ngenaan posting nu nuju dibahas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...