Bewara

ka wargi-wargi blogger utamina ka para pembaca nu ngagaduhan tekat pikeun ngamumule budaya sunda, boh bilih ngagaduhan puisi, dongeng, sasakala, sisindiran atanapi naon bae anu aya putal-patalina sareng budaya sunda, mangga wae kirim tulisanna ka chenlinsar@yahoo.com.

Insya Allah ku simkuring baris ditayangkeun saatos lebeut heula ka redaksi...

Atas nami Ais Pangampih, simkuring seja nga-nuhun-keun ka para wargi anu parantos ngiring ancrub dina raraga ngamumule budaya sunda.

Atuh!, boh bilih aya sakadang wargi nu bade jabung tumalapung di forrum PUGER (Nyaeta forrum Facebook komunitas urang sunda) mangga ku simkuring diantos kasumpingannana.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...