Thursday, 10 March 2011

PANTI JOMPOAkhirna Kisunda diasupkeun oge ka Panti Jompo kusabab umurna nu geus kolot teuing...

Tapi aya atohna da geuning Kisunda teh di Panti Jompona dirawat ku mojang nu geulis kawanti-wanti, endah kabina-bina, ditilik ti gigir lentik, disawang ti tukang lenjang, ngaranna teh katelah Nyi MP...

Dina hiji poe, Kisunda jeung Nyi MP lelempangan di taman, Kisunda diuk dina korsi roda, Nyi MP nu ngadodorongna....

Waktu keur lelempangan di taman, ngadadak Kisunda awakna nyangigir ka kenca...Eta Nyi MP ku sigepna newak leungeun Kisunda sangkan ulah labuh bari mernahkeun deui posisi diukna, teu kungsi lila tidinya Kisunda nyangigir ka belah katuhu, atuh Nyi MP newak deui leungeun kisunda bari mernahkeun posisi diukna....eta kajadian nyangigirna Kisunda teh nepi ka sababaraha kali,anu antukna Nyi MP mawa balik Kisunda ka kamarna.

Isukna, Jang Jaka salaku anakna Kisunda datang rek neang kolotna

"Bapa, kumaha kaayaan Bapa didieu, betah?" Tanya Jang Jaka

"Betah sujang...ranjangna empuk, dahareunna ngareunah, nu ngarawatna gareulis komo Nyi MP mah Aki ge kabandang, ngan aya hiji masalah deuleun Sujang!!" Tembal Kisunda bari peupeuredeuyan ngabayangkeun pameunteuna Nyi MP.

"Naon Pa masalahna, wartoskeun ka Jaka??" Ceuk Jang Jaka rada heran...

"Nyeta didieu mah teu meunang hitut..!! kamari ge waktu Bapa rek hitut ku Nyi MP ditahan wae, da parat nepi ka ayeuna Bapa can hitut.!!" Tembal Kisunda bari nempokeun beuteungna anu geus boncenang herang kusabab tikamari can hitut-hitut....

No comments:

Post a Comment

Hatur nuhun kana koméntarna, langkung payus pami koméntarna ngenaan posting nu nuju dibahas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...