Friday, 2 September 2011

NINI CALUTAK (SILOKA)

N itenan lalakon kahirupan
I barat cicing dina durukan anu ruhay
N ngarerab ka tiap insan anu teu teguh kayakinan
I stuning matak mawa cilaka diri

C ag,, urang udarken sagala nu kungsi kapigawe
A ayena mangsana diri pasrah sumereh kanu Maha Kawasa
L ahirna,, batinna,, urang baresihkeun ku ucapan istighfar
U lah nepi ka rugi dunya akherat
T epungna urang jeng Iedul fitri
A ya harepan dina hate,, sugan sagala dosa dihampura,,
K alayan ditarima ibadah puasa urang sarerea,,
Karya : Nini Calutak

No comments:

Post a Comment

Hatur nuhun kana koméntarna, langkung payus pami koméntarna ngenaan posting nu nuju dibahas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...