Saturday, 27 August 2011

WILUJENG ENJING (SILOKA)

Coretan : Bibie Dayank


W aktu peuting geus lekasan
I lang kaganti kupoe anyar
L angit lenglang taya aling aling
U rang bageakeun ku hate pinuh harepan
J adikeun poe kamari pikeun pieunteungeun
E njing sugan pinanggih kabagjaan
N eundeun harepan kanggo kapayun
G uareun hirup nu mangsa datang

E ndahna waktu ayeuna
N gabambarkeun weningna kaasih nu Murbeng Alam
J alan kahirupan nu baris kasorang
I nsya allah ,,,,,
N yandak kasinugrahaan
G euwat titenan diri tina bangbaluh poe kamari

No comments:

Post a Comment

Hatur nuhun kana koméntarna, langkung payus pami koméntarna ngenaan posting nu nuju dibahas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...