Friday, 7 January 2011

Pupuh Asmarandana


( lagu keur barudak )

Lagu ka 1

Éling-éling mangka éling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan baé
Raga taya pangawasa
Lamun kasasar lampah
Napsu nu matak kaduhung
Badan anu katempuhan

lagu ka 2
 
Eling-eling murangkalih
Kudu apik jeung berséka
Ulah odoh ka panganggo
Mun kotor geuwat seuseuhan
Soéh geuwat kaputan
Ka nu buruk masing butuh
Ka nu anyar masing lebar

lagu ka 3

Nu rujit mawa kasakit
Mawa cela ka salira
Katénjo ku batur awon
Tungtungna urang dihina
Ku pada babaturan
Batur téh geus tangtu embung
Babarengan eujeung urang

No comments:

Post a Comment

Hatur nuhun kana koméntarna, langkung payus pami koméntarna ngenaan posting nu nuju dibahas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...