Friday, 17 December 2010

TARAWEH MAKE HELM

 Karya: Abah Kabayan

harita abah teh keur ngora keneh, maklum urang lembur jauhkeunen kana diajar agama, lain saurang dua urang deuleun tapi salembur..
na hiji waktu aya mama ajengan nu datang kalembur, nu boga maksud rek ngajarkeun sholat ka urang lembur....ngan kabeneran harita teh keur bulan puasa..nya sakalian bari diajar puasa oge diajar sholat...

kacaritekeun ... abah jmilu solat isa, sakalian solat taraweh..harita teh nu milu solat ngan opatan, imam na mama ajengan, makmum na abah, abah  abah cece jeung abah unang (Cece jeung unang teh adi lanceuk..matak kateulahna "cenang").

maklum can bisa tea ceuk mama ajeungan "sok...kusabab aranjeun can bisa, turutan gerak mama weh nya!!" abah teh ungeuk-ungeuk bari can pati ngarti...

Cece: "Kabayan, ngarti maneh maksud mama!"
Abah: "ari maneh??"
Cece: "pokokna turutan weh mama ajeungan"

geus takbir, mama ajeungan teh langsung ngasupkeun leungeuna ka jero "bobogaan" terus weh digaro....kusabab da ceuk mama kudu diturutan, nya abah jeung balad2 teh nurutan weh ngodok 'eta'
sihoreng meureun mama ajengan teh teu mandi poe harita, matak gagaro 'eta wae'


jigana meureun mama ajeungan teh teu mandi poe harita..da ngan ukur gagaro kanjut weh...ari pas sujud mama ajengan teh sukuna nu sabeula noker ka tukang...nya ku abah jeung balad2 diturutan weh noker katukang

ari sihoreng noker teh pedah aya cucunguk asup kana jero kolorna..pondok carita...beres sholat isa teh...

torojol aya 19 urang na rek milu solat taraweh, sarua bari rek diajar sholat.

ngan dasar ninggang di apes.. Abah katunjuk jadi imam, ceuk mama "Kabayan, sok maneh jadi imam, turutan naon nu diajarkeun ku mama tadi....nu lian-na turutan si kabayan..ieu mama rek kacai heula..bujur asa baseuh (busiat)!!" bari ngaleos teu balik deui...

nya kapaksa abah jadi imam..untungna abah mah panjang ingeutan..jadi naon bae nu ku mama ajeungan diajarkeun teh nerap ka abah...

nya ku abah diimaman nepi ka 11 rokaat-na..suratna bulak balik weh "kulhu" jeung "kulya".

aya kulucu...nu cicing di shap kadua sirahna baruncunur da katejehan kunu dihareup....matak isukna kusabab geus pangalaman tea di tejeh nya kamasjid teh marake helm....

No comments:

Post a Comment

Hatur nuhun kana koméntarna, langkung payus pami koméntarna ngenaan posting nu nuju dibahas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...