Monday, 9 January 2012

Malati ligar wanci janari

Malati ligar dina wanci janari
marengan rongheap harepan diri
Nyurup mangsa hamo panggih deui
miharep lengkah nyanding Rezeki
Paparin ti Gusti nu Maha Suci

Campaka mangkrak tepat mangsa
Nganteur raga rumingkang dialam dunya
Dibarengan jeung Qodo katut Qodarna
Nu nangtukeun bagja cilakana hiji Jalma
Papasten ti Allah nu Maha Kawasa

Dicutat ku Bibie Dayank

No comments:

Post a Comment

Hatur nuhun kana koméntarna, langkung payus pami koméntarna ngenaan posting nu nuju dibahas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...