Friday, 21 October 2011


P angartosan tina " Pugers Pasundan " téh,

U rang mengger kawitna nu gaduh gagasan ngadegkeunnana ieu Forum

G eusan riung mungpulung dina raraga ngaraketkeun duduluran

É ta oge kawitna mah ngan ukur heuheureuyan

R as ku rasa kasono sangkan tiasa panggih saban wanci,,

S anajan ngan ukur tepung tulisannana wungkul,,

P as dina nangtukeun pingaraneun ieu grup,,

A aya idé sangkan ngaranna nyingket tina ngaran lembur

S ah wé dinamian " PUGERS " singkatan tina " Putra Mengger "

U unik,, cantik,,menarik,, kitu meureun ceuk basa kerénna mah,,

N ajan asalna mah ieu forum teh hésé rek ningkatna da tertutup keur umum

D euih nu ngeusiannana ngan ukur diluluguan ku Ki Sunda Sawawa saparakanca

A yeuna mah alhamdulillah jadi salah sahiji pamungpungan urang Sunda,

N u nyambuang nyeungitan Buana


Ku : Mochin'z Nuryakin di Forrum PUGER’s Pasundan

No comments:

Post a Comment

Hatur nuhun kana koméntarna, langkung payus pami koméntarna ngenaan posting nu nuju dibahas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...