Saturday, 19 March 2011

Naskah Paturay Tineung

Geus jadi kabiasaan, mun nyinghareupan ahir taun Ajaran, budak sakola sok dititah ku guruna supaya nyarieun naskah paturay tineung.

Aki ngahaja mangnuliskeun, mudah mudahan aya mangpa'atna..
Paturay Tineung Ti Murid Ka Guru

Assalamu’alaikumwr.wb.

Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. Alhamdulillah wasyukurilah, Laillahhailallah, Subhanallah dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upacara Paturay Tineung, wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami tilu taun.

Bapa kalih Ibu, hadirin hormateun simkuring

Mungguh ari waktu asa nyeak pisan sajorelat. Asa kamari keneh sim kuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola, ayeuna tos kedah paturay deui. Sim kuring saparakanca kedah miang deui neraskeun sakola,ngahontal harepan sareng cita-cita.
Kantenan wae salami tilu taun diajar di ieu sakola, seueur pisan anu bakal janten panineungan.
Di dieu, di sakola urang nu genah pikabetaheun, sim kuring saparakanca diajar neangan elmu, ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan, bari sakapeung sempal guyon gogonjakan sareng rerencangan, tangtos bae eta sadayana bakal janten panineungan nu moal kahihilapkeun.
Atuh kasaean Bapa kalih Ibu Guru sadaya, elmu pangaweruhna anu didugikeun ka sim kuring saparakanca tangtos bakal nyerep dina angen, janten obor nu nyaangan jalan sorangeun. Pamugi elmu nu katampi sing janten mangpaat kanggo abdi saparakanca.
Saterasna pirang-pirang kasaean Bapa kalih Ibu, sim kuring saparakanca teu tiasa males eta kasaean, mung tiasa ngedalkeun du’a, pamugi rupining elmu sareng katiasa anu parantos dipaparinkeun, kenging ganjaran anu mangtikel-tikel ti Allah Ala Wa Zalla. Amin
Bapa kalih Ibu guru kalebet rengrengan ti tata usaha, salami sim kuring saparakanca diajar di ieu sakola tangtosna seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikep sareng paripolah anu tangtosna tiasa janten ngajaheutkeun manah ka sadayana. Jalaran kitu, ngawakilan rerencangan sadayana, dina danget ieu sim kuring neda sih hapuntenna, mugi jembar hapuntenna kana samudaya kalelepatan sareng kaluluputan.
Pamungkas, neda pidua ti sadayana, pamugi sim kuring saparakanca nu lulus taun ieu sing tiasa neraskeun tolabul elmu. Lungsur-langsar teu aya halangan-harungan, nyukcruk elmu di tingkat nulangkung luhur
Rupina sakitu nu kapihatur, bilih aya basa nu kirang merenah, kecap nu kirang larap, bilih aya kalimah nu teu raos kana manah, neda hapuntenna

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr. wb.

Ku: Ki Sunda Sawawa

3 comments:

 1. Ari di sakola standar internasional mah pan kedah ku bahasa Inggris pangnten. Upami diterjemahkeun ku mesin penterjemah pas henteu nya ? Bilih lepat tah. Teu acan dicobi.

  ReplyDelete
 2. wah ke mah rubah weh bahasa internasionalna ku Bahasa Sunda...meh babari jang urang Sunda...:D

  ReplyDelete
 3. da panginten di sakola internasional mah teu aya pljran bhsa sunda kang....
  janten kedah ku bhs ingris....

  ReplyDelete

Hatur nuhun kana koméntarna, langkung payus pami koméntarna ngenaan posting nu nuju dibahas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...